Tanıtım

     Bölümümüz, Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne bağlı Fakülte ve Yüksekokullarda 2547 Sayılı Kanunun 5. maddesinin I fıkrası gereğince okutulmakta olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersini dört öğretim görevlisi yürütmektedir. Öğretim görevlilerimizden, İsmail KALAYCI, Engin DENİZ ve İsa YILDIRIM yüksek lisans; Ebubekir KEKLİK ise doktora çalışmalarını tamamlamıştır. 

     Bilindiği gibi, Türk inkılabı Atatürk’ün dehası, milletimizin anlayış ve fedakarlığı ile gerçekleşmiştir. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin amacı da tarihin genel amaç ve hedefinden soyutlanamaz. Bu dersin amacı esas olarak bağımsızlığın hangi şartlarda ve nasıl doğup geliştiğini, Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ve milletimizin çağdaşlaşma yolunda büyük önder Atatürk’ün liderliğinde yaptığı inkılapları ve onun ilkelerini öğretmeyi amaçlar.

     Bu bağlamda öğrencilerimize Milli Mücadele’nin oluştuğu şartlar, Türk İstiklal Harbi’nin safhaları, Atatürk İlke ve İnkılapları ile Atatürkçü Düşünce sistemi hakkında doğru bilgiler vermek amaçlanmaktadır. Ayrıca Atatürk inkılapları ve ilkelerinin doğru anlaşılmasını sağlayarak gençlerde bu inkılap ve ilkeleri savunmak ve geliştirmek için bilinç oluşturmak; Devleti, Milleti ve Ülkesi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bir bütün olduğunu yeni nesillere öğretmek ve bu ideal içinde Türk gençliğinin bütünleşmesini sağlayarak pekiştirmek ana hedeftir.